CCNA Slovensky


Čo je to OSPF ?

V tejto kapitole sa pozrieme na teoretické základy protokolu OSPFv2. V ďalšej si ukážeme aj jeho konfiguráciu.


Charakteristika a funkcie OSPFv2

V tejto kapitole sa pozrieme na protokol OSPF, ktorý môže byť jednoúrovňový alebo viacúrovňový.
OSPFv2 sa používa pre siete IPv4. OSPFv3 sa používa pre siete IPv6 . Avšak, v tejto kapitole sa pozrieme primárne na jednoúrovňové OSPFv2.

OSPF je link-state protokol, ktorý bol vyvinutý ako alternatíva k protokolu RIP.
RIP bol v počiatkoch sietí a internetu výborný smerovací protokol. Avšak, časom sa stal RIP kvôli jedinej metrike(počet skokov) k nájdeniu najlepšie trasy problematickým.
Použitie počtu skokov (hopov) sa neškáluje dobre vo väčších sieťach s viacerými cestami rôznych rýchlostí.

OSPF má oproti RIP značné výhody v tom, že ponúka rýchlejšiu konvergenciu a škálovateľnosť(schopnosť siete adaptovať sa v novom prostredí) na oveľa väčšie sieťové implementácie(realizácie).

Správca siete môže rozdeliť smerovaciu doménu na viaceré zóny, vďaka čomu sa ľahšie riadí prenos smerovania. Link je rozhranie na smerovači.
Link je aj sieťový segment, ktorý spája dva smerovače, alebo koncová sieť, napríklad ethernetová sieť LAN, ktorá je pripojená k jednému smerovaču. Informácie o tomto Link-u odkazu sú známe ako stav odkazu.
Všetky Link-state informácie zahŕňajú prefix siete, dĺžku prefixu a cenu.


Komponenty OSPFv2