CCNA Slovensky

CCNA kurzy

Praktické úlohy


Nahraj do databázy nový súbor

Názov úlohy Link
ACL - extended (access listy) 2.docx
ACL - extended (access listy).docx
ACL - standard (access listy).docx
Autentizacia ppp pap a ppp chap.docx
DHCP + IP helper + teória výmeny správ.docx
DHCP + RIPv2 + statika.docx
DHCP + RIPv2 alebo OSPF.docx
DHCP + RIPv2.docx
EIGRP - dynamické smerovanie v kombinácii so statickým - TEST.docx
EIGRP - jednoduchá sieť (3 routre + ISP).docx
EIGRP - výber najvhodnejšej cesty.docx
EIGRP + default + statika.docx
EIGRP + DHCP - veľký test.docx
Etherchannel - agregácia.docx
Frame-realy - PPP (point to point).docx
Frame-relay - statika PPP (point to point).docx
Frame-relay - statika PPP (point to point).docx
GRE tunel (Generic Routing Encapsulation).docx
HSPR - Hot Standby Routing Protocol.docx
InterVLAN vo VTP doméne.docx
IPv6 - ACL (access listy).docx
IPv6 - RIPng - 2.docx
IPv6_zaklad1_RIPng.docx
Komplexna uloha - OSPF, VLSM.docx
NAT - statický preklad adries + DHCP1 (1).docx
NAT - statický preklad adries + DHCP1 (2).docx
NAT - statický preklad - test.docx
NAT - dynamický preklad adries.docx
NAT - statický preklad.docx
NAT, PAT - dynamický preklad adries - postup.docx
NAT, PAT - dynamický preklad adries - TEST.docx
NAT, PAT - statický preklad adries - postup (1).docx
NAT, PAT - statický preklad adries - postup (2).docx
OSPF - PPP multiprístup.docx
OSPFv2 - advanced features.docx
OSPFv2 - konfigurácia multiarea v IPv4.docx
OSPFv3 - IPv6 základ.docx
OVY3r_port_security_basic1.docx
PAT - portový preklad adries - postup.docx
Rapid PVST+ port fast BPDU Guard.docx
RIP (Routing Information Protocol).docx
RIPv1 - TEST.docx
RIPv2 - defaultné a statické smerovanie + záložná cesta.docx
RIPv2 + statické smerovanie.docx
SOŠE Codeweek Marvel 2019.pka
Statické smerovanie (1).docx
Statické smerovanie (2).docx
STP (Spanning Tree Protocol).docx
Súťaž - NAG2019 (.PKA).pka
Súťaž - NetFiit2019 - zadanie papier.jpg
Súťaž - NetFiit2019 (.PKA).pka
Súťaž - NetFiit2020 - zadanie papier 1.jpg
Súťaž - NetFiit2020 - zadanie papier 2.jpg
Súťaž - NetFiit2020.pka
Switch - tabuľka mac adries.docx
Switch - základná konfigurácia, port security + teoria.docx
Telnet, SSH, brief.docx
Telnet, SSH. brief s popisom teórie.docx
Telnet, SSH.docx
Testovanie konektivity - tracert,telnet,clockset a debug.docx
VLAN - 4 kroky.docx
VLAN + VTP doména + RIPv2.docx