CCNA Slovensky

CCNA kurzy

Poznámky a prezentácie


Nahraj do databázy nový súbor

Názov Link
ACL - Access Control Lists - Prezentácia.pptx
BSCI M1 - Základy, IP adresy, RIP.pdf
BSCI M2 - EIGRP.pdf
BSCI M3 - OSPF.pdf
BSCI M4 - Optimalizácia smerovania, redistribúcia.pdf
BSCI M5 - Policy based routing (PBR).pdf
BSCI M6 - Border Gateway Protocol.pdf
BSCI M7 - Konektivita pobočkových sietí.pdf
BSCI M8 - IPv6 (Internet Protocol version 6).pdf
CCNA3 CH1 - Základné charakteristiky a dizajn prepínaných sietí.pdf
CCNA3 CH2 - Základné koncepty prepínačov a ich konfigurácie.pdf
CCNA3 CH3 - Virtuálne LAN, Trunky (dot1q), Virtual trunk protocol (VTP).pdf
CCNA4 CH3,CH4 - Frame Relay a sieťová bezpečnosť.pdf
Distance vector routing protocols.pdf
Dynamické smerovacie protokoly.pdf
Frame-relay Route.pdf
RIPv1 ( Routing Information protocol version 1).pdf
RIPv2 (Routing Information Protocol version 2).pdf
Routing - smerovanie.pdf
Statické smerovanie.pdf
SWITCH-Module 1-LAN charakteristiky.pdf
SWITCH-Module 2-VLANs,dtp,vtp,etherchannel.pdf
SWITCH-Module 3-STP,RSTP,MSTP.pdf
SWITCH-Module 4-Inter vlan routing.pdf
SWITCH-Module 5-HA,FHRP,monitoring.pdf
SWITCH-Module 6-bezpecnost.pdf
SWITCH-Module 7-advanced services.pdf
SWITCH-Module 7-IP-multicast.pdf
VLSM a CIDR.pdf